Dag 1          Amsterdam - Ulaanbaatar

Dag 2          Ulaanbaatar

Dag 3          Ulaanbaatar - Hustai National Park

Dag 4          Hustai National Park - Gurvanbulag

Dag 5          Gurvanbulag

Dag 6          Gurvanbulag - Kharakhorum

Dag 7          Kharakhorum - Taikhar Rots

Dag 8          Taikhar Rots - Terkhiin Tsagaan Meer

Dag 9          Terkhiin Tsagaan Meer en Khorgo Krater

Dag 10        Terkhiin Tsagaan Meer - Tosontsengel

Dag 11        Tosontsengel - Khar Meer

Dag 12,13    Khar Meer en Senjit Rots

Dag 14,15    Khar Meer en Sumber Brigade

Dag 16         Sumber Brigade - Tsagaannuur

Dag 17,18    Trekking naar de westelijke taiga

Dag 19,20    Ontmoeting met de Tsaatan

Dag 21, 22   Trekking naar Tsagaannuur

Dag 23         Tsagaannuur - Murun

Dag 24         Murun

Dag 25         Murun - Ulaanbaatar

Dag 26         Ulaanbaatar

Dag 27         Ulaanbaatar - Amsterdam