Battuta Reizen is 2007 opgezet door Sander Lucassen. Hij zet zijn jarenlange ervaring in de reiswereld om in een eigen product. Sander begon eind jaren 80, toen hij geschiedenis studeerde, met reizen naar de landen achter het toenmalige ijzeren gordijn. Al snel daarna volgde de eerste kennismakingen met landen net buiten Europa, zoals Turkije en Marokko. Dit was het begin van een reisverslaving die zich voornamelijk richtte op islamitische landen. De combinatie van geschiedenis, cultuur en actualiteit vormen de basis voor zijn interesse. De gastvrijheid van de mensen, en een groeiende fascinatie met de pracht en de onherbergzaamheid van de woestijn, bestendigen deze reisverslaving. Als reisbegeleider werkte hij voor diverse organisaties in landen als Marokko, Turkije, Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte, Libië, Iran, Oezbekistan en Kirgizstan. Recent begeleidde hij nog reizen naar Siberië, Algerije, Iraaks Koerdistan en Noord-Soedan. Voor Battuta Reizen dus.

Voor hij met Battuta Reizen begon, werkte Sander als touroperator bij Koning Aap Reizen. Daar was hij verantwoordelijk voor het product West-Afrika, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Nu zet hij zijn passie én kennis om in het eigen product van Battuta Reizen. 

Battuta Reizen wil graag mooie reizen organiseren in een regio die niet altijd even makkelijk te bereizen is. Battuta Reizen streeft er daarbij naar om betere programma's dan andere organisaties te brengen. Dat betekent soms een compleet andere invalshoek, soms slechts dat er op de juiste plaatsen meer tijd wordt uitgetrokken, zodat je als reiziger ook de kans hebt er eens op eigen gelegenheid op uit te gaan. Al met al willen wij meer aandacht en meer rust in onze reizen brengen. Wij gaan er van uit dat wie bij ons boekt én al eigen reiservaring heeft én een oprechte belangstelling voor het gebied waar de reis naar toe gaat. 

De afgelopen jaren waren niet het meest gemakkelijke voor Battuta Reizen. De Arabische Lente was enerzijds een periode van hoop, maar in sommige landen meer nog van wanhoop. Onder dictatuur verscholen liggende spanningen kwamen naar buiten en leiden tot revoluties en burgeroorlogen. In sommige landen is het geweld geweken, en kan er weer hoopvol vooruit gekeken worden, andere blijven hangen in een situatie van gespannen vrede of zelfs voortdurende burgeroorlog. Dit betekent dat wij ons flink hebben moeten aanpassen, en accenten verleggen naar landen en regio's waar het rustig genoeg is om te reizen. 

Reizen met een gezicht, groepsreizen

Met onze reizen met een gezicht geven we de beste reisbegeleiders van Nederland een nieuw podium. Zij nemen je mee naar hun favoriete bestemming, met programma's die aan hun eisen en kennis zijn aangepast. Reizen die andere reisorganisaties niet aandurven, of niet denken te kunnen verkopen. Wij denken dat dat wel kan, omdat deze reisleiders absolute meerwaarde geven aan deze reizen. 

Het dwingt ons zelf bovendien telkens onze eigen grenzen te verleggen, en nieuwe reizen uit te werken. Het streven is ongeveer tien groepsreizen per jaar op de markt te brengen. Deze reizen worden meestal eenmalig uitgevoerd, maar bij gebleken succes zijn ze natuurlijk wel voor herhaling vatbaar. 

Verleg je grenzen, individuele reizen op maat

Voor alle bestemmingen geldt dat we er bijzondere groepsreizen opzetten en aanbieden, maar het merendeel van wat wij uitvoeren blijven de individuele reizen die wij voor iedere klant op maat maken en uitwerken. Daarvoor kan je te allen tijde een offerte aanvragen.

Dank aan onze klanten

Wij zijn veel van onze klanten dank verschuldigd. Met de uitgebreide reiswensen die ze bij ons neerleggen, en die wij dan uitwerken naar de meest bijzondere reizen, leren wij iedere keer meer over onze bestemmingen. Niet zelden wordt een nieuwe groepsreis geboren uit een reis die wij op individuele basis voor een van onze klanten hebben uitgevoerd. En dat wij inmiddels een flink bestand hebben van vaste klanten die regelmatig bij ons terugkomen, beschouwen wij als het grootste compliment dat we kunnen krijgen! 

© Battuta Reizen 2019