1   Amsterdam – Teheran 
 


2   Teheran 3   Teheran – Mashad

4   Mashad5   Mashad - Tabas

6   Tabas - Kerman7   Kerman, excursie Bam en Mahan


8   Kerman - Shiraz


9   Shiraz 


10 Shiraz-Persepolis - Zein-o-din


11 Zein-o-din - Yazd  


12 Yazd - Isfahan, via Pasargade


13 Isfahan


14 Isfahan


15 Isfahan - Kashan


16 Kashan


17 Kashan - Teheran via Qom


18 Teheran - Amsterdam