Dag 1  Amsterdam - Lahore

Dag 2  Lahore 

Dag 3  Lahore

Dag 4  Lahore - Multan, bezoek Harappa 

Dag 5  Multan 

Dag 6  Multan - Bahalwapur

Dag 7  Bahalwapur, excursie Darawar Fort

Dag 8  Bahalwapur

Dag 9  nBahalwapur - Sukkur

Dag 10  Sukkur 

Dag 11  Sukkur 

Dag 12  Sukkur - Hyderabad

Dag 13  Hyderabad

Dag 14  Hyderabad - Karachi 

Dag 15  Karachi

Dag 16  Karachi 

Dag 17  Karachi - Amsterdam